Binnen Taripay Pacha worden paarden ingezet als zijnde een spiegel. Er wordt gewerkt vanuit de leer in de equitherapie genoemd, die op haar beurt weer een plek vindt onder de paraplu van Animal Assisted Interventions (AAI). Tevens ben ik gediplomeerd KNHS instructeur.

 

Ik probeer om mensen en paarden samen te brengen om van elkaar te mogen leren.  

Sinds mijn vroege jeugd ben ik tussen de paarden te vinden. 

Na een aantal jaar recreatief, maar ook wedstrijden te hebben gereden kwam de paardensport tijdelijk op een lager pitje te staan. 

Maar met de verhuizing naar Drenthe in 2006 werd het virus weer tot leven gewakkerd. 

In 2008 heb ik mijn instructeursdiploma gehaald en vanaf dat moment heb ik, naast mijn werk, als Officemanager, veel privé en groepslessen gegeven.  

Hierbij viel het mij op dat er op of in de buurt van het paard vaak zeer interessante gesprekken ontstonden die soms voor verrassende inzichten zorgden.  

Vanuit deze ervaring ben ik op zoek gegaan naar de ervaringen van anderen op dit gebied. Als snel kwam ik tot de ontdekking dat mijn ervaringen niet op zichzelf stonden. 

Dit opende mijn ogen voor een geheel nieuwe wereld en diverse puzzelstukjes vielen op de juiste plaats. 

De spiegelende kracht van de paarden veroorzaakten de diepere gesprekken die er vaak op en in de buurt van een paard ontstonden.

In het voorjaar 2014 ben ik gestart met de opleiding "Werken met paarden voor professionals", deze heb ik in januari 2015 met goed gevolg afgerond. 

Diverse vormen van coaching werden hier behandeld, wat mij tot een veelzijdige coach heeft maakt die op elke situatie kan inspelen samen met de paarden.

In 2015 heb ik een aanvullende module "Kindercoaching met paarden" gedaan en ben ik gestart met een verdiepende opleiding tot allround Kindercoach. 

 

Paarden laten u elke dag op een open en eerlijke manier zien hoe wereld eruit ziet, zonder een verborgen agenda of andersoortige bijbedoelingen.

 

Wilt u ook kennismaken met het eerlijke en objectieve spiegelend vermogen van paarden, vraag dan naar de diverse mogelijkheden.

 

Waarom de naam Taripay Pacha en wat is de betekenis?

  

Al van kinds af aan ben ik geïnteresseerd in de Inca indianen en in paarden.  

Elke keer weer opnieuw kwam ik in aanraking met één van beiden of soms tegelijk. 

Dit kon allemaal geen toeval zijn volgens mij. 

Bij alle begeleidingsvormen die ik aanbied zal een ieder in meer of minderen mate zichzelf tegenkomen en vandaaruit een nieuwe start mogen gaan maken.

De naam Taripay Pacha sluit daar in mijn ogen voortreffelijk op aan. Doordat we onszelf ontmoeten gaat er een deur open richting een nieuwe weg om te bewandelen.

  

Volgens de Inca's betekent, Taripay Tacha: 

DE EEUW WAARIN WIJ ONSZELF ONTMOETEN 


Met dank aan Barry van Velthoven www.bar-lau.nl , voor het ontwikkelen van mijn logo.

De Lotusbloem als teken van een nieuw leven, met daarin een paardenhoofd, als teken van het paard dat daaraan ten grondslag ligt.


 Met vriendelijke groet, 

 

Renate Koops - van Born

mobiel: 06-54270230

 

Lessen of coaching is op eigen risico. Het omgaan met dieren brengt altijd risico's met zich mee.

 

UA-60175458-1